Lysekils Stadspark lekplats har ett genomgående trädgårdstema och lekredskapen har en central roll i detta tema.
Lekredskapen återspeglar parkens värde som stadspark med sina många perennplanteringar och vikten av att vi i våra parker skapar bra miljöer för våra pollinerare (d.v.s. bin, humlor och
fjärilar). Lekredskapet  ”talar med” parkens själ och karaktär som stadspark. Det är ett blickfång som samtidigt smälter in i miljön på ett bra sätt.

 

 

Kontakt
Kjell Pamborn
kjell@cado.se
040-45 23 00

 

Plats
Lysekils Stadspark
Lysekil