CADO Lekplatser | Verksamhetens samhällsansvar (CSR)

Verksamhetens samhällsansvar

Vare sig man kallar det socialt ansvar eller CSR, handlar det om att vi försöker att visa ansvar i förhållande till det samhälle vi lever i och den värld som vi lämnar efter oss.

Hållbar verksamhet
Vi tar ansvar – för människor, miljö och samhälle. Vi bygger vår hållbara verksamhet på en vettig grund, där vi balanserar affärsintressen med hänsyn till människorna och omvärlden.
Hållbarhet är faktiskt något av en nyckelprioritet för oss.

Code of conduct – vår uppförandekod

  • Följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, FN:s deklaration mot korruption samt ILO:s åtta kärnkonventioner
  • Samverka med våra kunder och samarbetspartners så att vi ökar förståelsen för varandras behov, krav och förväntningar.
  • Arbeta i nära relation med de som producerar de produkter vi utvecklar och marknadsför.
  • Marknadsföra våra produkter och tjänster på ett etiskt sätt.
  • Stödja, uppmuntra och utbilda vår personal för att, genom verksamhetens aktiviteter, värna om miljön och fokusera på kundnytta.
  • Aktivt arbeta med ständiga förbättringar där vi uppmuntrar samtliga anställda, kunder och samarbetspartners att lämna förbättringsförslag på vår verksamhet.
  • Efterleva och överträffa tillämpliga författningar och övriga bindande krav som är relevanta för vår verksamhet
  • Alltid välja det alternativet som ger minst miljöpåverkan 

Våra leverantörer ska bekräfta att det land där deras produktion äger rum är anslutet till FN:s Barnkonvention och att leverantörerna gör sitt yttersta för att följa den konventionen.

Vår uppförandekod hänvisar även till den internationella ILO-konventionen samt andra internationella mänskliga rättigheter-organisationer, arbetsstandarder och arbetslagar.

Våra leverantörer måste kontinuerligt hålla sig uppdaterade till REACH-förordningen och EU:s Harmonized Legislation och ta nödvändig aktion därefter.

Nedan kan du läsa mer om våra olika certifieringar.

Rörelse och hälsa
På CADO vill vi ha glada, friska, säkra och effektiva medarbetare. Man sover inte på en bra och effektiv arbetsplats, därför arbetar vi ständigt med att göra en positiv skillnad inom alla de områden vi har möjlighet att påverka. Vi investerar t.ex. hos våra medarbetare med möjligheter till t.ex. utbildning, träning och personlig utveckling.

Träning och hälsa är inte bara vår vision utan också vårt dagliga liv. Därför har vi bl.a. utvald ekologi i form av en måltidsplan med hälsosam och varierad kost under hela arbetsdagen och träningsprogram för alla medarbetare som höjer energinivån och sprider leenden på arbetsplatsen.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Nedan kan du söka efter produkter och innehåll från CADO

Logga in för att få tillgång till priser, erbjudandelista, tekniska data och DWG-filer.

Är du inte inlagd som användare, kan du anmoda om login nedan