Sinneslek

Nedan kan du se vårt urval av produkter inom sinneslek.

Det är genom våra sinnen, som vi förhåller oss till den värld vi lever i och det är därför mycket viktigt, att vi stimulerar dessa. Genom lek och rörelse lär barn sig motoriska färdigheter, får erfarenheter, överskrider gränser och söker möjligheter. Det är viktigt att skapa ett sensoriskt universum med plats för fördjupning. Härigenom lär sig barnen att uttrycka sina känslor, umgås med varandra, förstå världen omkring dem, bearbeta omvärldens intryck samt lära sig samspel med andra barn och vuxna.

På CADO har vi mer än 20 års erfarenhet i design av lekplatser och vi hjälper gärna till med utformandet av ert nästa utomhusprojekt. Kontakta oss på 040 – 45 23 00 och hör mer om CADO och dina möjligheter.

Visar 1–20 av 21 resultat