CADO Lekplatser | personaldatapolitik

personaldatapolitik

Extern personuppgiftspolicy för CADO AB.

Denna policy är utformad för att tillhandahålla information om CADO’s (“Vi”, “Vår”) behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarige:

Kjell Parmborn
Telefon: 040 452300
Mail: kjell@cado.se

CADO AB
Brädgårdsvägen 28, 236 32 Höllviken
CVR. 32664342

Vår behandling av personuppgifter beror på frågan.

CADO AB behandlar som regel inte personuppgifter vid besök på webbplatsen. CADO’s webbplats använder endast cookies i begränsad omfattning och du kan stänga av cookies i din webbläsare och fortfarande använda webbplatsen.

Genom att följa våra sidor på sociala medier, inklusive Facebook, får vi tillgång till användarnamn och profilbild. När ni kontaktar oss på sociala medier kommer vi endast att behandla den information du lämnar till oss. Vi använder inte denna information för annat än att svara på din förfrågan och för internt bruk i samband med att klargöra eventuella trender i klagomål eller beröm.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna lämna eller lämna erbjudanden om lek-, idrotts- och rörelsemiljöer och uteplatser. Informationen samlas in via hemsidan eller genom personlig kontakt.

Vi registrerar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för att fullgöra avtalet, t ex kontaktuppgifter på en ordförande/kassör i en bostadsrättsförening som använder privata kontaktuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter i samband med mottagandet av både oönskade och oönskade ansökningar. Vi behandlar endast information som lämnas av kandidaterna själva. Uppgifter från tredje part behandlas endast med samtycke, t ex referenser från tidigare arbetsplatser.

Vi raderar personuppgifter så snart de saknar relevans, om inte bokföringslagens krav innebär en längre tidsfrist.
Vid anställningsansökningar som inte leder till anställning i CADO AB kommer ansökningarna att raderas efter att anställningsprocessen avslutats. I vissa fall sparas ansökningar i upp till sex månader om samtycke ges.

I samband med vår behandling av personuppgifter har den anställde flera rättigheter:

 • Rätten att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter (uppgiftsplikt).
 • Rätten att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Rätten att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Rätten att få dina personuppgifter raderade.
 • Rätten att invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Rätt att invända mot automatiska, individuella beslut, inklusive profilering.
 • Rätten att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet).

Alla ovanstående rättigheter hanteras manuellt genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige med en deadline på fyra veckor efter mottagandet av begäran.
Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt upprepade, kräver oproportionerligt tekniskt ingripande (t.ex. för att utveckla ett nytt system eller ändra en befintlig praxis avsevärt), påverkar skyddet av andras personuppgifter eller något som skulle vara extremt opraktiskt (t.ex. förfrågningar om information tillgänglig som säkerhetskopior).

Vi strävar efter att underhålla våra tjänster på ett sätt som skyddar information från felaktig eller skadlig förstörelse. När vi tar bort dina personuppgifter från våra tjänster kan det därför hända att vi inte alltid kan radera tillhörande kopior från våra arkivservrar omedelbart, och det är inte säkert att informationen tas bort från våra backupsystem.

Du har rätt att klaga till det svenska datainspektionen när som helst på:
https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

Vi lämnar inte vidare personlig information utanför företaget. Undantaget i dessa fall är:

 • Av avtalsmässiga skäl
  Uppgifterna lämnas vidare till tredje part om det är nödvändigt för att följa det ingångna avtalet.
 • Med ditt samtycke
  Vi vidarebefordrar personuppgifter till tredje part om vi har ditt samtycke. Vi kräver aktivt val av utlämnande av all personlig information.
 • För extern databehandling
  Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra samarbetspartners som ett databehandlaravtal har ingåtts med.
 • Av juridiska skäl eller skäl
  Vi vidarebefordrar personuppgifter till företag eller organisationer utanför CADO AB om vi i god tro anser att tillgång, användning, bevarande eller publicering av informationen är nödvändig för att följa tillämpliga lagar, förordningar, stämningar eller juridiska önskemål från offentliga myndigheter.

Vi arbetar målmedvetet för att skydda CADO AB mot obehörig åtkomst, ändring, publicering eller förstörelse av personlig information som vi lagrar.
Vi har implementerat följande organisatoriska och tekniska åtgärder generellt:

 • Antivirus på alla IT-system som behandlar personuppgifter.
 • Säkerhetskopiering av alla IT-system som behandlar personuppgifter.
 • Begränsning av åtkomst till personlig information.
 • Databehandlaravtal med partners som behandlar personuppgifter för CADO’s räkning.
 • Sekretessförklaringar med personal som behöver behandla känsliga personuppgifter.

Ändringar
CADO AB förbehåller sig rätten att löpande ändra och uppdatera vår personuppgiftspolicy.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Nedan kan du söka efter produkter och innehåll från CADO

Logga in för att få tillgång till priser, erbjudandelista, tekniska data och DWG-filer.

Är du inte inlagd som användare, kan du anmoda om login nedan