CADO Lekplatser | Servicekontrakt

Servicekontrakt

Dina fördelar med ett serviceavtal från CADO

Bakgrund
För barnen, ägaren och CADO är det viktigt att lekplatsen och rörelsemiljön utgör en positiv och god tillgång under hela områdets livslängd. Barn, föräldrar och ägare har större nytta av ett område som ses över med regelbunden service och professionellt underhåll. Det hjälper också till att skydda investeringen och se till att området presenterar sig på bästa möjliga sätt och att säkerheten alltid är i toppklass.

Grundläggande villkor i serviceavtalet:

  • Avtalstiden är 5 år och kan förlängas enligt överenskommelse
  • Årlig driftsinspektion med eftersynsrapport
  • Jourtjänst – dvs. snabb respons vid t.ex. skadegörelse eller väderskador
  • 10% rabatt på reservdelar

Skador på lekplatser och rörelsemiljöer som inte omfattas av garantin ska repareras under avtalstiden enligt CADO:s instruktioner och av CADO:s installatörer.

Rutinmässig visuell inspektion
En rutinmässig visuell inspektion gör det möjligt att identifiera uppenbara faror som kan uppstå på grund av användning, klimatförhållanden eller vandalism.

Farorna kan till exempel vara krossat glas och vassa föremål i fallskydd, sprickor i stolpar eller lösa och defekta beslag, rep och kedjor.

För lekplatser och rörelsemiljöer som utsätts för intensiv användning eller skadegörelse kan en daglig översyn och inspektion vara nödvändig.

Den rutinmässiga visuella inspektionen utförs av ägaren.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Nedan kan du söka efter produkter och innehåll från CADO

Logga in för att få tillgång till priser, erbjudandelista, tekniska data och DWG-filer.

Är du inte inlagd som användare, kan du anmoda om login nedan