CADO Lekplatser | Underhåll

Underhåll

Med råd och noggranna besiktningar ser vi till att din nya lekplats håller så länge som möjligt

Vi har ett heltäckande serviceprogram vilket gör att vi kan lösa alla uppgifter inom rådgivning, installation, underhåll och säkerhetsbesiktningar.

För att din lekutrustning ska hålla så länge som möjligt och att den alltid ska se bra ut och vara ett säkert lekredskap rekommenderar vi att följande underhållsanvisningar följs.

30 dagar efter nyetablering
Dra åt alla bultar, skruvar, konsoler och rörliga delar.
Marken runt stolpar bör vid behov kompletteras med fyllningsmassa och packas ytterligare.

Var tredje månad
Alla bultar, skruvar, beslag och rörliga delar efterdrags och kontrolleras för ev. brott, slitage och skadegörelse.

Var särskilt uppmärksam på verktyg med frekvent slitage, såsom gungor, linbanor etc.
Handtag, fästen för klätternät, hängare och andra fästen är efterdragna.

Klätternät, stegar och andra verktyg i rep inspekteras för slitage.

Stammar, brädor, trappsteg och andra element som skapar öppningar på en höjd av mer än 60 cm inspekteras för avstånd mellan 9 och 23 cm, samt sprickor.

Årlig besiktning
Minst en gång per år ska en större besiktning av alla lekredskap göras. Vid huvudbesiktningen görs en visuell bedömning av lekredskapens skick.

Denna besiktning rekommenderas att utföras av en verksamhetsledare med insyn i gällande riktlinjer för lekredskap och stötdämpande fallkuddar för lekredskap.

Vid den årliga huvudbesiktningen bör alla punkter i underhållsmanualen ses över.

Dessutom rekommenderas att följande punkter ses över:

  • Finns det tecken på röta och svamp i bärande element?
  • Är lekredskapen stabila och fasta i marken?
  • Finns det tecken på att kedjor, beslag, upphängningar, schacklar m.m. har gått sönder, är slitna eller har blivit utsatt för skadegörelse?
  • Är klätternät, stegar och andra verktyg i rep slitna?
  • Är golv, balkar och trappsteg intakta och fasta?
  • Är fallytan fri från vassa föremål, ogräs och andra delar som kan vara skadliga för användarna och har fallytan rätt stötdämpande egenskap?
  • Andra villkor som bör noteras.

Vartannat år
Utöver ovan nämnda underhållsinstruktioner och inspektion rekommenderas att regelbundna inspektioner av plötsligt brott, slitage utförs.

Om det finns tecken på brott, slitage eller skadegörelse bör lekredskapen omedelbart spärras av så att den inte är åtkomlig förrän skadan är åtgärdad.

Det rekommenderas att information på närmaste telefon lämnas på lekplatsen för användning vid allvarliga olyckor.

Kontaktnummer ska lämnas till den som ansvarar för lekplatsen. Det ska finnas direkt tillgång utan hinder till lekplatsen, för akut hjälp.

Vid en olycka tillkallas nödvändig assistans och lekplatsen säkras omgående mot fortsatt användning tills eventuella fel identifierats och åtgärdats.

Ändringar av lekredskapen och användning av icke-originella reservdelar kan påverka utrustningens säkerhet. Ändringar av lekredskapens utformning bör alltså endast göras i samråd med tillverkaren eller återförsäljaren.

När det gäller lekplatser med intensiv användning bör specificerat underhåll och inspektion utföras oftare och vid behov. Likaså bör lekredskapens yta behandlas med en oljebaserad trägrundfärg för utomhusbruk vid behov

Frågor?
Om du har frågor om ovanstående eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på 040 452300.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Nedan kan du söka efter produkter och innehåll från CADO

Logga in för att få tillgång till priser, erbjudandelista, tekniska data och DWG-filer.

Är du inte inlagd som användare, kan du anmoda om login nedan