CADO Lekplatser | Gustav Adolfstorg Helsingborg

Gustav Adolfstorg Helsingborg

En ny spännande temalekplats, med fasad siluetter. Idéer till utformning och gestaltning är hämtad från lekplatsens centrala läge på Gustav Adolfs torg och kopplad till anslutande arkitektur och strukturer från stadsdelen söder i Helsingborg. Inspiration kommer också från detaljer såsom utsmyckningar, konstverk, balkongräcken, tak, nischer, burspråk etc.
Genom den strategiskt valda och exponerade platsen ställdes höga krav på estetik och ett nära samarbete och tät dialog med staden. Lekplatsens centrala läge medför ett högt slitage vilket ställer stora krav på hållbar utrustning. Det givna valet blev då robinia från Spielart. Gustav Adolfs torg i Helsingborg är en livfull plats där många människor rör sig dagligen. Lekplatsen används framförallt av förbipasserande familjer, barn och ungdomar som stannar till och leker på väg till och från skola eller i samband med andra ärenden på stan men också av de närmst boende i området.
I samband med projektet fördes en dialog med barn i området. För att göra barnen så delaktiga som möjligt i arbetet kom deras åsikter att vägas in i val av leverantör genom att de fick rösta på inkomna skisser med gestaltningsidéer.

Placering

Helsingborg 2023

Kontakta oss

Vill du ha råd och tips för utformning till en lekplats eller uteplats som passar dina behov och önskemål?

Då är du välkommen att kontakta oss.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Nedan kan du söka efter produkter och innehåll från CADO

Logga in för att få tillgång till priser, erbjudandelista, tekniska data och DWG-filer.

Är du inte inlagd som användare, kan du anmoda om login nedan