CADO Lekplatser | Lysekils Stadspark

Lysekils Stadspark

Lysekils Stadspark lekplats har ett genomgående trädgårdstema och lekredskapen har en central roll i detta tema.
Lekredskapen återspeglar parkens värde som stadspark med sina många perennplanteringar och vikten av att vi i våra parker skapar bra miljöer för våra pollinerare (d.v.s. bin, humlor och fjärilar). Lekredskapet ”talar med” parkens själ och karaktär som stadspark. Det är ett blickfång som samtidigt smälter in i miljön på ett bra sätt.

Placering
Lysekil

Kontakta oss

Vill du ha råd och tips för utformning till en lekplats eller uteplats som passar dina behov och önskemål?

Då är du välkommen att kontakta oss.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Nedan kan du söka efter produkter och innehåll från CADO

Logga in för att få tillgång till priser, erbjudandelista, tekniska data och DWG-filer.

Är du inte inlagd som användare, kan du anmoda om login nedan