På Linnéskolan i Malmö fanns en önskan om en bollplan inne på skolgården. Eftersom utrymmet var begränsat och risken att ljudet från bollträffar i sargen skulle störa skolarbetet, beslutade man att sätta en ljuddämpande Citybox på gården.

Cityboxen har fjäderupphängda vajrar som dämpar ljudet från en bollträff, samtidigt är den helt öppen vilket gör att hela boxen smälter väl in i omgivningen.

Cityboxen för Linnéskolan är specialdesignad av Ijslander efter kundens önskningar och behov.

Fler modeller hittar du här.

 

Kontakt
Kjell Parmborn
kjell@cado.se
040-45 23 00

 

Placering
Linnéskolan
Malmö