Carl von Linnés liv var fyllt med vetenskap och inte mist lusten att upptäcka världen som vi lever i. Här är en lite del av Sveriges flora och fauna omgjord till roliga lekredskap, för att förhoppningsvis väcka samma nyfikenhet hos barnen som Linné hade på sin tid.

 

Kontakt
Mats Parmborn
mats@cado.se
040-45 23 00

Placering
Linnéparken, Östergårdsgatan

Växjö