Riktig vattenlek i Husbyparken, Stockholm

Stockholms kommun ville erbjuda invånarna i Husby en riktig vattenlek och via en arkitekt kontaktades CADO Sweden.
Ett samarbete med arkitekt, användare och experter ledde till flera möjliga lösningsförslag och hösten 2019 ingicks avtal om leverans av en anläggning med Vortexredskap, koncept och vattenhantering.

Under våren utfördes utgrävningar, gjutning och installation så att vattenlekplatsen kunde tas i drift på försommaren 2020 och alla kunde njuta av svalkande vattenlek under sommaren.

Nu kan hela familjen leka med de många vattenformerna och plaska i två olika områdena, ett utformat för småbarn och ett för äldre barn/vuxna. Vattenlekplatsen är utformad som ett nolldjupssystem, gjutet utan kanter och i nivå med omgivningen, så att rullstolsbrukare lätt och enkelt kan komme in i området och personer med nedsatt rörlighet kan leka med andra barn. Det skapar glädje och spänning!

 

 

Kontakt
Kjell Pamborn
kjell@cado.se
040-45 23 00

 

Placering
Husbyparken
Stockholm