Vårt huvudsakliga mål är att skapa förutsättningar som inspirerar barn och ungdomar att leka, lära och röra sig.

På CADO har vi många års erfarenhet med design av lekplatser och rörelsemiljöer. Med utgångspunkt av era specifika önskemål och behov, kan vi utveckla en lösning som fokuserar på målgrupp, omgivning och design. Huvuduppgiften för oss är att skapa en miljö som hjälper barn och ungdomars lek, lärande, utveckling och rörelse.
Vid utformningen av en utemiljö till skolor, måste det finnas utrymme för att bränna bort energi. Med vårt breda sortiment kan vi erbjuda allt från utomhus fitness, multibanor, vattenlek, klassisk lekredskap som gungor, klätter- system och lekhus.

 

Fritids

 

Vi har skapat en ny produktserie, Lek & Lärande, som syftar till att stödja kravet på motion varje dag. Genom att integrera dessa redskap i skolans utemiljö, är det möjligt att kombinera lek och lärande, samt ge barnen en bra upplevelse.
Vi ingår gärna som en del av uppdraget eller som totalentreprenör för hela projektet, vare sig det gäller renovering av ett befintligt område eller tillkomsten av en ny lekplats eller en ny rörelsemiljö.
Om du vill veta mer om våra lösningar för skolor eller andra institutioner, kan du kontakta oss på telefon 040 – 45 23 00 eller mail@cado.se.