Volträcke i robinia. 3 fack. Säkerhetsområde 3 x 7 m.