Volträcke i robinia. 1 fack. Säkerhetsområde 3 x 4,4 m.