Brand: Ijslander

Ålder: 5 – 10 år

Höjd: 1,24 m

Fallhöjden: 1,24 m

Längd: 3,34 m

Säkerhets längd: 4,34 m

Bredd: 0,93 m

Säkerhetsbredd: 3,91 m

Vikt: 42 kg

Vikt (tyngsta delen): 42 kg

Areal: 18 m2

Dimensioner: L: 3,34 m/B: 0,93 m/H: 1,24 m

Byggtid: 0 timer

Människor att bygga: 3