Genom att komplettera varandras kunskaper kan våra kreativa och entusiastiska medarbetare skapa de framtida uteplatserna, med det tydliga målet att göra världen till en rolig och meningsfull plats att röra sig på. Vårt arbete blir viktigare och viktigare och på grund av att människor väljer att flytta in till stan och tvingas komma varandra närmare, finns inte samma ytor att röra sig på som innan. CADO är vår modell, framtagen med passion för att hitta lösningar – så att alla ska få möjlighet att finna både mental och fysisk balans genom livet, i de expanderande stadsmiljöerna.

 

 

En bidragande faktor till en bra, stark och funktionell lösning ligger i den ursprungliga idén. Den idén framkommer från ett mycket kreativt team med stor inblick och erfarenhet av vad som fungerar och lockar de olika målgrupperna. Genom att ha inblick i vad som är bra material och funktionalitet, i kombination med kreativitet, kan man på så sätt skapa fantastiska och spektakulära saker. Kreativiteten är hörnstenen för att man i slutändan ska kunna se tillbaka på ett lyckat arbete där allting har börjat med att man sett möjligheterna ur användarens ögon.

 

 

Vem och hur man ska använda lösningen är absolut avgörande för funktion och uttryck. Därför görs ett grundligt förarbete kring användningsområdena, så att vi kan skapa aktivitet och få så många som möjligt att samlas kring lösningen.

 

 

Designprocessen är således där erfarenhet och estetik möter förståelsen kring funktionalitet och material ur ett operativt perspektiv. En stark, enkel och egen design är det som skapar identitet, vilket gör att vi kan sätta våra projekt på kartan.

 

 

Själva processen samt förståelsen för arbetet är de faktorer som utgör ramen för ett kompetent team av medarbetare som är passionerade och drivna till att utveckla hur man kan använda de olika produkterna i framtiden. Vi menar att alla framsteg skapas utav dedikerade medarbetare, som baserat på en förståelse kring vikten av hållbarhet, finner glädje i att vara en del av framtidens rörelse miljöer.

 

 
       

 

Fakta:

CADO är ett svenskt/danskt lekplatsföretag som finns representerat i hela Skandinavien med kontor i både Danmark, Norge och Sverige. Vi säljer bland annat lekredskap, multibanor, vattenlek och utomhus fitness från flera av Europas ledande tillverkare. Då vi har flera års erfarenheter från branschen kan vi genom rådgivning och ett unikt produktsortiment, hjälpa från idé till verklighet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog om dina behov.

Vision och värderingar
CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer.
Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö med professionell och kompetent rådgivning, hög service, unika produkter och exakt leverans i Sverige och Danmark. Vi vill vara den ledande samarbetspartnern inom design av utemiljö – och det förpliktigar. Därför har vi alltid fokus på våra grundvärderingar: trovärdighet, innovation & hållbarhet.

Sortiment
Vi kan erbjuda ett unikt produktsortiment från flera av Europas ledande producenter. Vid utveckling av lekplatser och utemiljöer har vi speciellt fokus på funktionalitet, hög kvalitet, lång hållbarhet och låga underhållskostnader.
Vill du ha inspiration och vägledning för att designa din nästa lekplats eller utemiljö, är du välkommen att kontakta oss på 040-45 23 00 eller mail@cado.se.