Samtliga lek och sportutrustningar från IJslander är Svanenmärkta och har utvärderats utifrån strikta miljökrav vad gäller råvaror, produktion, användning och återvinning.

Som en av de första leverantörerna av lekutrustning uppnådde CADO svanmärkning 2019 för sina stålprodukter från IJslander. Detta har uppnåtts genom att uppfylla de stränga kraven på Miljömärkning som finns i Danmark och Sverige. Vilket inkluderar produktlivscykeln, innehållsdeklarationer, säkerhetsnivån för lekutrustningen, drifts- och underhållsaspekter.

IJslanders produkter uppfyller inte bara kraven – de går långt utöver gränsvärdena. Ijslander kan till exempel dokumentera en återvinningsgrad på 86% för stål, där kravet för den nordiska svanemärket är 20%. Plasten i produkterna är dessutom återvinningsbara och användningen av kemikalier är minimal.

 

Alla IJslanders produkter har en detaljerad drift – och underhållshandbok, vilket också är ett krav för att få Nordisk miljömärkning. Detta säkerställer att mottagaren av produkterna är ordentligt rustad för att säkerställa livslängden för lekutrustningen och därmed en mindre påverkan på miljön.

Svanmärket garanterar nu att IJslanders produkter aktivt bidrar till att minska utsläpp och skadliga ämnen i miljön, samt utsläpp av gaser som har en negativ effekt på klimatförändringarna. Därför är det också med stor stolthet vi kan skryta med att vara en av de första lekplatsleverantörerna i Sverige som uppnår denna milstolpe.