Vi har många års erfarenhet av rådgivning och försäljning till förskolor. Våra lekplatser uppfyller de strängaste kraven på marknaden, både gällande säkerhet och upplevelse av produkten.

Den viktigaste uppgiften för oss är att presentera väl förberedda, kreativa lösningar som uppfyller era behov och önskemål. Vi är stolta över att vara en kompetent och pålitlig partner som håller tidsscheman och levererar en trevlig, säker och multifunktionell lekplats. Våra lekplatser till förskolor skall bidra till barns utveckling, relationer, hälsa och fysisk aktivitet, samtidigt får barnen inte utsättas för fara. Vi arbetar för att skapa lekplatser och utemiljöer som tilltalar barnens fantasi, göra dem medvetna om sina sinnen och utvecklar sina sociala färdigheter. Därför har en lekplats från CADO fokus på motorik, sinnen och rörelseglädje utan att kompromissa med säkerhet och design.

 

Daginstitution
För de minsta

Vi är tillgängliga under hela processen från planering, design, konstruktion, drift och till underhållsprocessen. Vi ingår gärna som en partner eller som totalentreprenör för hela projektet, vare sig det gäller renovering av ett befintligt område eller tillkomsten av en ny lekplats.
Om du vill veta mer om våra lekplatslösningar för förskolor och andra institutioner, kan du kontakta oss på telefon 040 – 45 23 00 eller mail@cado.se.