Med utsikt över Vättern kan man kasta sig ner för denna magpirrande rutsch som slingrar sig nedför backen. Detta är ett lysande exempel på hur vi, tillsammans med kund och tillverkare, tar fram kundanpassade lösningar som utmärker sig på ett eller annat sätt.

 

Kontakt
Mats Parmborn
mats@cado.se
040-45 23 00

 

Plats
Swedenborgsgatan
Jönköping