Elinelundskolan har en av de senast byggda Citybox-anläggningarna i Malmö. Staden som för övrigt är den Citybox-tätaste i Sverige.

Storleken ger alla förutsättningar till att röra sig fritt på raster och under gymnastiklektionerna.


Kontakt

Mats Parmborn
mats@cado.se
+46 725 25 24 23


Placering

Elinelundskolan Malmö