Det ska vara enkelt att arbeta med CADO. På CADO är vi tillgängliga under hela processen från planering, projektering, konstruktion och den efterföljande drift och underhållsprocessen.

CADOs landskapsarkitekt, har många års erfarenhet av konstruktion, teknisk ritning, 3D-ritningar, visualisering, och produktutveckling. Arkitekten ingår i samarbetet för att utveckla och designa lek-och rörelsemiljö för både barn och vuxna. Detta nära samarbete med landskapsarkitekten finns på arkitektkontor, daghem, skolor, kommuner, etc.

Om du vill ha en informell pratstund om din nästa lekplats, uteplats eller lekmiljö, är du välkommen att kontakta oss på040-45 23 00 eller mail@cado.se.
Vi ser fram emot att samarbeta med er.