System med 3 st PE segel 3,6 x 3,6 x 3,6 med inkl. 2 sidosegel + 5 stolpar. Platskrav: 3,5 x 8,2 med