Parkourcirkeln är en annan komplex möjlighet som utmanar och leder till lek och fri rörlighet.