Liten hängmattskombination med polyestersolsegel. Platskrav: 3,25 x 3,7 med