Brand: Ijslander

Ålder: 5 – 10 år

Höjd: 2,38 m

Fallhöjden: 1,22 m

Längd: 2,94 m

Säkerhets längd: 6,44 m

Bredd: 0,8 m

Säkerhetsbredd: 3,8 m

Vikt: 176 kg

Vikt (tyngsta delen): 95 kg

Areal: 26 m2

Dimensioner: L: 2,94 m/B: 0,8 m/H: 2,38 m

Byggtid: 0 timer

Personer til at bygge: 0