Brand: Ijslander

Ålder: 5 – 10 år

Höjd: 0,46 m

Fallhöjden: 0 m

Längd: 2,67 m

Säkerhets längd: 0 m

Bredd: 0,38 m

Säkerhetsbredd: 0 m

Vikt: 31 kg

Vikt (tyngsta delen): 31 kg

Areal: 0 m2

Dimensioner: L: 2,67 m/B: 0,38 m/H: 0,46 m

Byggtid: 0 timer

Människor att bygga: 0