Klätterpyramid med stormaskigt kägelformat nät i nylon rep. Höjd till översta horisontella repringen 220 cm. Säkerhetsområde Ø 6 m