Pentatoniskt stämd (c d f g a). 11 toner – 2 oktaver (a till a ”). Spelas med fasta klubbor. Flera kan stå runt instrumentet och spela samtidigt. Det kan också användas som bänk. Monteringsbeslag 55650 beställs separat.

Höjd: 0,57 m

Längd: 1,46 m

Bredd: 0,89 m

Åldersgrupp min – max: 3 – 20+