En robust och tunn cykelpollare för 1-2 cyklar

Agentur: Out-sider

Ålder: 3 – 20+ år

Vikt: 15 kg

Höjd: 0,9 m

Längd: 0,8 m

Bredd: 1,3 m

Dimensioner: 80x130x900mm

Människor att bygga: 1