En robust och tunn cykelpollare för 1-2 cyklar, kombinerat med integrerat solsken.

Agentur: Out-sider

Ålder: 3 – 20+ år

Höjd: 0,9 m

Längd: 0,8 m

Bredd: 1,3 m

Dimensioner: 80x130x900 mm

Människor att bygga: 1