För väggmontering av alufonen (låses fast i skenorna med hänglås).

Åldersgrupp min – max: 3 – 20+