För barnen, för kunden och för oss är det viktigt att lekplatsen och rörelsemiljön utgör en positiv och bra tillgång under hela dess livslängd.

Dina fördelar med ett serviceavtal med CADO

En till två årliga inspektioner av lekplatsen och professionell sparring kring lekplatsen och lekmiljön.
Ansvarig på plats kan ta kontakt med Cados kompetenta personal som är förtrogna med förhållandena på lekplatsen och i lekmiljön.
Lekplatsen kommer alltid att ha högsta möjliga säkerhet.
Professionell service och underhåll av din lekplats och lekmiljö.
Rapport över fel och brister.
Snabba åtgärder vid vandalism eller stormskador.
Snabb reparation av alla lekredskap på platsen omfattas av serviceavtalet.
10% rabatt på reservdelar.
Du sparar tid och bekymmer.

 

 

 

 

Barn, föräldrar och ägare har större glädje av en lekplats som undersöks med regelmässig service och professionellt underhåll. Det bidrar också till att skydda din investering och se till att lekplatserna är i bästa skick och säkerheten är hög. Skador på lekplatsen som inte täcks av garantin eller som uppstår efter utgången av garantin, bör repareras efter Cados instruktioner och av våra montörer innan serviceperioden påbörjas.
Kontakta oss på 040-45 23 00 eller mail@cado.se för att höra mer om fördelarna med ett serviceavtal för din lekplats.