Extern personpolicy för CADO AB

Inledning
Denna policy är utformad för att upplysa om av CADO`s hantering av persondata.

Persondataansvarig
Om du har några frågor eller vill ha mer information, är du välkommen att kontakta vår persondataansvarig:
Kjell Parmborn
040 45 23 00 // kjell@cado.se

 

Dataansvarig
CADO AB, Brädgårdsvägen 28, 236 32 Höllviken, org. nr 556916-2778 Vår behandling av din personliga information Vår behandling av personuppgifter beror på syftet med behandlingen.

 

Besökare på hemsidan och sociala medier:
CADO AB behandlar som regel inte personuppgifter när du besöker hemsidan. CADO: s hemsida använder endast cookies i begränsad omfattning och du kan stänga av cookies i din webbläsare och fortfarande använda hemsidan.
Genom att följa våra sidor på sociala medier, inklusive Facebook, kommer vi att ha tillgång till användarnamn och profilbild. Vid förfrågningar till oss på sociala medier kommer vi bara att bearbeta den information du ger oss. Vi använder inte denna information för något annat än att besvara på din förfrågan samt för internt bruk för att identifiera eventuella tendenser i klagomål eller beröm.

 

Kunder:
Vi bearbetar personlig information för att kunna leverera eller lämna anbud till lek-, sport- och rörelsemiljöer och utomhusutrymmen. Informationen samlas in via hemsidan eller genom personlig kontakt.
Vi registrerar inga känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för att uppfylla ett avtal, såsom kontaktinformation på en ordförande / kassör för en bostadsrättsförening, som använder privata kontaktuppgifter.

 

Arbetssökande:
Vi behandlar personuppgifter i samband med mottagandet av både önskade och oönskade ansökningar. Vi behandlar endast information som kandidaterna själva tillhandahåller. Information från tredje part behandlas endast vid samtycke, till exempel referenser från tidigare arbetsplats.

 

Tidsfrister för radering/lagring
Vi raderar personlig information så snart den inte har någon relevans, såvida inte bokföringslagens krav medför längre tidsfrist.
Vid jobbansökningar, som inte resulterar i anställning CADO AB, raderas ansökningarna efter avslutad rekryteringsprocess. I vissa fall lagras ansökningarna i upp till sex månader om samtycke ges.

 

Dina rättigheter enligt personuppgifterna
I samband med vår behandling av personuppgifter har arbetstagaren flera rättigheter:
• Rätten att få information om hur vi behandlar din personliga information (upplysningsskyldighet).
• Rätten att få tillgång till din personliga information.
• Rätten att få felaktiga personuppgifter korrigerade.
• Rätten att ta bort din personliga information.
• Rätten att invända mot din personliga information som används för direktmarknadsföring.
• Rätten att invända mot automatiska, individuella beslut, inklusive profilering.
• Rätten att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet).

Alla ovanstående rättigheter hanteras manuellt genom att kontakta vår persondataansvarig med en frist på fyra veckor från mottagandet av begäran.
Vi kan avvisa ansökningar som är orimligt upprepande, kräver oproportionerlig mycket teknisk ansträngning (t ex. att utveckla ett nytt system eller i grunden förändra en befintlig praxis) påverkar skyddet för andras personuppgifter, eller något som skulle vara ytterst opraktiskt ( t.ex. begäran om information som finns som säkerhetskopior).
Vi strävar efter att behålla våra tjänster på ett sätt som skyddar information från felaktig eller skadlig förstörelse. När vi raderar din personliga information från våra tjänster, är det därför möjligt att vi inte alltid kan ta bort resterande kopior från våra arkivservrar omedelbart och det är inte säkert att informationen raderas från våra backupsystem.
Du har när som helst rätt att klaga till Data Protection Agency (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Vidarebefordran av information
Vi avslöjar inte personuppgifter utanför företaget. Undantaget är i dessa fall:
• Av avtalsenliga skäl
Informationen lämnas till tredje part om det är nödvändigt för att följa det avtal som ingåtts.
• Med ditt samtycke
Vi vidarebefordrar personuppgifter till tredje part om vi har ditt samtycke. Vi begär aktivt tillstånd för all vidarebefordran av personlig information.
• För fjärransluten databehandling
Vi avslöjar personuppgifter till våra medlemsförbund med vilka databehandlingsavtal har ingåtts.
• Av juridiska skäl eller skäl

Vi tillhandahåller personlig information till företag eller organisationer utanför CADO AB, om vi i god tro menar att åtkomst, användande, bevarande eller utlämnande av upplysningarna är nödvändiga för att följa gällande lagar, bestämmelser juridiska processer eller tvingande begäran från offentliga myndigheter.

 

Informationssäkerhet
Vi arbetar målinriktat för att skydda CADO AB mot obehörig tillgång, ändring, avslöjande eller ödeläggelse av personuppgifter som vi förvarar.
Vi har genomfört följande organisatoriska och tekniska åtgärder i allmänhet:
• Antivirus på alla IT-system som behandlar personuppgifter.
• Säkerhetskopiering av alla IT-system som behandlar personuppgifter.
• Tillgångsbegränsning till personuppgifter
• Databehandlingsavtal med samarbetspartner som hanterar personuppgifter på uppdrag av Anchersen A/S .
• Tystnadsplikt med personal som behandlar känslig personlig information.

 

Ändringar
CADO AB förbehåller sig rätten att kontinuerligt ändra och uppdatera våra personuppgifter.