Vi kompromissar aldrig med kvalitén, för oss är säkerhet och hållbarhet mycket viktigt.

Det är vår policy att våra kunder ska erhålla tjänster och produkter av bästa kvalitet. Våra tjänster och produkter ska överensstämma med våra kunders förväntningar och behov samt efter gällande standarder.

Cado’s målsättning är att inom områdena unika förslag, lösningar, produkter och leveranser av lekplatser skall framstå som en mycket konkurrenskraftig aktör som överträffar kundernas förväntningar och som är bättre än våra konkurrenters alternativ.

Kvalitet är bolagets viktigaste framgångsfaktor och konkurrensmedel. Det är därför ledningens och varje medarbetares ambition att utföra sitt arbete, såväl internt som externt, på ett professionellt och korrekt sätt.

Det är också ledningens och varje medarbetares ansvar att upprätthålla och förbättra kvalitetsledningssystemet i enlighet med ISO 9001. Det kundfokuserade kvalitetsarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

Vårt kvalitetsarbete ska ske med öppenhet så att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår verksamhet. Allt arbete inom bolaget ska följa gällande lagar och standarder samt utföras snabbt och effektivt.

CADO NATURLEK utförs i rustika material av högsta kvalitet. Främst i robinia, ek och lärk, som efter noggrann trimning behandlats med miljövänliga oljor. Val av material och efterföljande behandling är viktig och grundläggande för en fin, robust och tålig lekställning som blir vackrare med åren. Robiniaträet har med sitt speciella organiska innehåll en mycket lång livslängd. Den långa livslängden och hållbarheten beror på en tät ådringsstruktur och höga naturliga nivåer av tanniner och oljor. Allt trä vi använder är naturligtvis miljöcertifierat och hållbart. En 10 års garanti på robinia mot röta och svamp och 5 år på allt annat, bevisar att materialet är av allra högsta kvalitè.

 

CADO STÅLLEK kommer från våra tre agenturer IJslander, Kaiser & Kühne och Russell Play. De tre företagen är speciellt utvalda på grund av sina många år i branschen och erkänt goda rykte i världen. Forskning och innovation inom design, lekvärde och tillvägagångssätt för att skapa hållbara lekplatser i stål är andra kännetecken för dessa företag. De exporterar sina lekredskap över hela världen – CADO har den skandinaviska agenturen. En 20 års garanti på konstruktionerna och 5 år på allt annat, bevisar att materialet är av allra högsta kvalitè. CADO stållek är också nästan oförstörbar, kräver nästan inget underhåll och är till 100% återvinningsbart rostfritt stål.

CADO TEMALEK produceras av det tyska företaget Spielart, som startade 1991. De har idag mer än 100 utbildade träarbetare och snickare som är specialiserade på att skapa vackra, skräddarsydda lekredskap i robinia och ek. Spielart exporterar sina lekredskap till mer än 20 länder i Europa – CADO har den skandinaviska agenturen. En 10 års garanti på robinia/ek och 5 år på all annan utrustning, bevisar att kvalitet och material är på allra högsta nivå.

 

CADO PARK kommer från ett urval av flera leverantörer. Produkterna tillverkas av de allra bästa materialen: Norrlandsfur, lärk, robinia, återvunnen plast och rostfritt stål. Produkterna är utformade för att användas, tåla väder och vind, men också för att vara tilltalande för ögat både i stad och på landsbygd.

tuv FSC