Förskolor, skolor, bostadsföreningar och kommuner har nu möjlighet att beställa Svanmärkta lek- och sportredskap. CADO har precis fått ett stort antal av sina produkter certifierade med det officiella nordiska miljömärket, så nu kan glada barn leka och träna i redskap som uppfyller stränga miljömässiga och kemiska krav

 

 

När CADO skapar lekplatser eller redskap är det med respekt för kommande generationer. Alla delar är tillverkade av återvinningsbart rostfritt stål, vilket säkerställer att det är en hållbar lösning med minimal miljöpåverkan.

”Efterfrågan på redskap med hårt ställda miljökrav har ökat enormt på senare tid, vilket har resulterat i Svanenmärkningen. Det är viktigt för oss att påverka miljön så lite som möjligt och säkerställa att produkterna är hälsosamma”, förklarar Kjell Parmborn, VD för CADO.

Miljömärkning Danmark, som ansvarar för Svanenmärket, är också entusiastisk över CADO: s nya, hållbara initiativ:

”Det är en glad nyhet att CADO är det första företaget i Sverige som erbjuder Nordiska miljömärkta redskap för lek, träning och idrottsanläggningar. Många kommuner kräver allt fler miljömärkta produkter, och samtidigt upplever vi ett ökande intresse för svanmärkta produkter. Därför tror jag att många kommer att se det som en fördel att de nu också kan införliva Svanemärket när de behöver bygga lekplatser till exempel förskolor, bostadsföreningar eller ute i stadsparkerna, säger Martin Fabiansen, chef för Miljömärkning Danmark.

I processen med att utforma lösningar för framtida lekplatser har CADO fokuserat på hållbarhet, innovation och trovärdighet. Kjell Parmborn anser att det ger varaktiga resultat:

”Vi har höga ambitioner och vi har skapat ett litet ”universum ”av unika, nordiska svanmärkta produkter som kan användas om och om igen”, säger han.

 

 

Fakta om svanmärkt lekplatsutrustning

  • Lekutrustningens primära material uppfyller stränga miljökrav. Det innebär att de antingen är tillverkade av lagligt och spårbart trä, varav en del kommer från certifierat hållbart skogsbruk – eller från en viss del av återvunnen plast- eller metallråvara. Samtidigt kan enskilda delar av metall och plast återvinnas
  • Lekutrustningen uppfyller stränga kemiska krav
  • Lekutrustningen har testats för säkerhet, styrka och stabilitet.

 

Du kan hitta mer information om våra nordiska miljömärkta lösningar under Click and PlayIJslander och Barforz träningsutrustning.