Vi har stor erfarenhet av att tillverka specialdesignade lekmiljöer till personer med funktionsnedsättning.

Här kan du se en översikt av våra tillgänglighetsanpassade lekredskap. I kategorierna sinneslek och musikinstrument finns också många olika redskap som passar in i den tillgängliga lekplatsen.

Design och lösningar för personer med särskilda behov är alltid berikande och spännande för alla. Helhetslösningar skapar möjligheter för människor att träffas oavsett rörlighet. Minskad förmåga att utmana rörligheten handlar mycket om lekplatsens funktionalitet och tillgänglighet.

Vi på CADO har lång erfarenhet av att skapa miljöer för alla och tänja på gränserna så att de ger en möjlighet för delaktighet och upplevelser på många nivåer.


Genom vår agentur Vortex kan vi leverera unika lekmiljöer med vatten som passar stora som små och personer med funktionsnedsättning. Se vårt sortiment här.

Att inkludera alla, skapar spännande möten och möjligheter till utveckling för alla. Platser där vi kan träffas skapar insikt i våra olikheter, vilket i sin tur skapar mångfald, harmoni och bra energi.

Våra lekplatser ska vara inspirerande och lärorika för alla, det skapar nya relationer till förmån för alla.


Ovan är några exempel på specialdesignade lösningar som vi har skapat tillsammans med arkitekter och Spielart.