Alla sinnen och förmågor skall stimuleras och utvecklas på våra lekplatser.

Barn behöver känna sig trygga och säkra för att kunna leka fritt. Men barn behöver också tänja på gränserna och utmana sin omgivning. Det är en viktig del av att utveckla, mentala och fysiska förmågor, färdigheter att lära sig förutse och hantera risker. Studier visar att fri och aktiv lek håller barn friska och hjälper dem att bygga grundläggande motorik och därmed lägga grunden för ett abstrakt tänkande.

 

Förskola
För de minsta

Mångsidighet och variation i utformningen av en lekplats är viktigt. Det måste finnas utrymme för motoriska lekar där balans, motorik och muskler utvecklas, men också tysta hörn där de mer lugna sinnena stimuleras. Alla sinnen och förmågor ska stimuleras och utvecklas på våra lekplatser.