Det ska vara enkelt att arbeta med CADO.

Arkitekt- och rådgivarsupport

Som en naturlig del av det arbete som rådgivare utför på projekt med inslag av lek-och rörelse, idrott och fitness, vill vi bidra som en partner i alla projektfaser – från skiss till detaljutformningen.

På skissnivå kan vi få till en dialog om produktval, utveckling av speciallösningar, kunskap om rättsliga krav, lekvärde och stöd för den lösning som du vill erbjuda din kund. Senare i processen när detaljprojekteringen pågår, har vi datablad, dwg’er, anbudstexter mm.

 

DWG och produktblad
Produktbeskrivningar
Samarbete

 

Med ett stort urval av kvalitetsprodukter från våra agenturer runt om i världen, som vi är exklusiva distributörer för i Danmark, Sverige, Norge och Island. Agenturerna är noga utvalda med fokus på funktionalitet, lekvärde, hög kvalitet, lång livslängd, hållbarhet och låga underhållskostnader.

Flera producenter erbjuder en hög grad av frihet att skräddarsy sina egna lösningar. CADO har stort intresse av att delta i denna process av ständigt utmanande möjligheter och lösningar.