Inspirerad av naturens strömmande strömmar, är Water Journey ™ en samling av 4 händelser som ger olika spelupplevelser. Vare sig det är en enda händelse eller flera kopplade ihop skapar Water Journey ™ livliga utrymmen där alla kan leka, umgås eller bara tänka på.

Barn absorberas av olika livsliknande flödesbeteenden medan de upplever orsak och effekt med första hand eftersom de manipulerar och samordnar flera spelfunktioner. Kräfta, översvämningar, krusningar och kaskader gör labyrinten oändligt engrossande och engagerande. Gates och vatten hjul engagera och fascinera. Barnen kan flyta föremål nedströms efter deras hjärtans innehåll. Och resan börjar allt när spelarna själva släpper ut den ursprungliga översvämningen av vatten.