Volträcke i robinia. 2 fack. Säkerhetsområde 3 x 5,8 m.