Agentur: Firma Jensen

Ålder: 0 – 20+ år

Fallhöjd: Krävs inte

Människor att bygga: 1