System med 3 st. PE segel 4 x 4 x 4 med inkl. 2 sidosegel + 5 stolpar. Platskrav: 3,8 x 9 med