System med 2 st PE segel 3,6 x 3,6 med inkl. 2 sidosegel + 6 stolpar. Platskrav: 4,1 x 8,1 med