Rörorgel för de djupaste tonerna. Monteras på väggen 60-65 cm över marken. Eventuellt takutsprång måste vara minst 315 cm över marken.

Höjd: 2,5 m

Bredd: 1,26 m

Åldersgrupp min – max: 3 – 20+