Parkour -postelement, komponerade för ett visuellt möjlig parkourbana.