OBSTRUKT betongplatta inramar gator, torg och tillfälliga händelser där det finns behov av att skapa säkerhet, utan att skada stadsbilden. En organisk betongklistertavla med 3 kontinuerliga öar, riktningslösa och i formationer, skapar det mindre utrymmet eller banorna mellan produkterna. Formen och höjden på 55 cm inbjuder dig att stanna. Stödjer ett livligt och inbjudande stadsrum och kan ersätta de nuvarande betongskydd som är placerade på stadens gator som tillfälliga hastighetsbegränsande åtgärder.

Agentur: Out-sider

Ålder: 0 – 20+ år

Vikt: 1,5 ton

Höjd: 0,55 m

Längd: 2,3 m

Bredd: 1,23 m

Dimensioner: 0.55×2.3×1.25 m

Människor att bygga: 3