Brand: Ijslander

Ålder: 5 – 10 år

Höjd: 2,22 m

Fallhöjden: 1,28 m

Längd: 3,81 m

Säkerhets längd: 7,47 m

Bredd: 0,81 m

Säkerhetsbredd: 1,75 m

Vikt: 80 kg

Vikt (tyngsta delen): 36 kg

Areal: 48,75 m2

Dimensioner: L: 3,81 m/B: 0,81 m/H: 2,22 m

Byggtid: 0 timer

Människor att bygga: 0