Brand: Ijslander

Ålder: 5 – 10 år

Höjd: 1,58 m

Fallhöjden: 0 m

Längd: 2,47 m

Säkerhets längd: 5,52 m

Bredd: 0,56 m

Säkerhetsbredd: 3,59 m

Vikt: 47 kg

Vikt (tyngsta delen): 23 kg

Areal: 0 m2

Dimensioner: L: 2,47 m/B: 0,56 m/H: 1,58 m

Byggtid: 0 timer

Människor att bygga: 10