Brand: Ijslander

Ålder: 5 – 10 år

Höjd: 2,38 m

Fallhöjden: 0 m

Längd: 1,22 m

Säkerhets längd: 4,22 m

Bredd: 0,65 m

Säkerhetsbredd: 3,6 m

Vikt: 59 kg

Vikt (tyngsta delen): 59 kg

Areal: 0 m2

Dimensioner: L: 1,22 m/B: 0,65 m/H: 2,38 m

Byggtid: 0 timer

Människor att bygga: 0