Brand: Ijslander

Ålder: 5 – 10 år

Höjd: 1,85 m

Fallhöjden: 1,68 m

Längd: 1,5 m

Säkerhets längd: 5,02 m

Bredd: 1,5 m

Säkerhetsbredd: 5,02 m

Vikt: 132 kg

Vikt (tyngsta delen): 132 kg

Areal: 27,56 m2

Dimensioner: L: 1,5 m/B: 1,5 m/H: 1,85 m

Byggtid: 0 timer

Människor att bygga: 2